Kampanja rađena 2014. godine

Modeli: Zorana Isailović i Dejan Kolarov
Fotograf: Andrija Rančić
Stilisti: Aleksandra Ristić-Jovanović i Nataša Ristić
Glavni dizajner: Aleksandra Ristić-Jovanović