Reklamacije

Reklamacije, primedbe i žalbe se mogu izjaviti na dva načina:

  1. Slanjem elektronske pošte sa fotografijama razloga vašeg nezadovoljstva na reklamacije@rishshoes.com.
  2. Pozivom na broj telefona 060/0270-234 svakog radnog dana u perodu od 10:00-20:00.

Po prijemu reklamacije potreban je jedan dan da se utvrdi da li ostećenje ili Vaše nezadovoljstvo podleže reklamaciji nakon čega ćete biti obavešteni o statusu reklamacije (da li je odobrena ili odbijena, uz propratno obrazloženje)

RISH cipele imaju garanciju godinu dana.
Reklamaciji podležu proizvodi sa redovnom i akcijskom cenom.
Ukoliko se utvrdi da je reklamirani proizvod oštećen odstupanjem od uputstva za održavanje, reklamacija će biti odbačena.