Detaljno RISH uputstvo za merenje dužine gazišta i određivanje broja

Korak 1:
Stanite punom težinom na beli papir A4 formata

Korak 2:
Olovkom ocrtajte zadnji deo stopala sa unutrašnje strane

Korak 3:
Olovkom ocrtajte prednji deo stopala

Korak 4:
Postavite lenjir ili santimetar po sredini ocrtanog stopala i izmerite dve najdalje tačke

Korak 5:
Precizno pozicionirajte lenjir ili santimetar na ivicu zadnjeg dela ocrtanog stopala

Korak 6:
Precizno pozicionirajte lenjir ili santimetar na ivicu prednjeg dela ocrtanog stopala tako da najdalja tačka bude u ravni sa zadnjim delom stopala

Rezultat uputstva za merenje stopala
Ako je dužina gazišta sa navedenih fotografija jednaka 28,9cm to znači da je odgovarajući broj po RISH kalupima jednak broj 44